گلکم سلام ماچ

امروز می خواهم اسمی رو که سعی کردم با وسواس بسیار انتخاب کنم اینجا ثبت کنم تا همیشه برات بمونه

 عزیزکم ماهها قبل از اینکه وجود خارجی داشته باشی وقتی فقط ذهنم رو پر کرده بودی گشتم و گشتم تا نامی رو که هم قشنگ باشه وبه اسم مامان وبابا بیاد هم معنی زیبا داشته باشه و هم فراوانیش کم باشه رو برات انتخاب کنم و اسم مانلی رو برات انتخاب کردم تا  مثل معنی اسمت همیشه برامون بمونی و ماندگار و جاویدان باشی و وقتی با بابایی نظرم رو گفتم خوشش اومد و استقبال کرد

نازنینم تا بحال به هرکی گفتم این اسم رو پسندیده امیدوارم تو هم اسمت رو همیشه دوست داشته باشی و از انتخابم راضی باشی

معنای واژه ی مانلی در زبان فارسی

1- بمان برایم
2- اَعلام: نام شخصیتی در شعر علی اسفندیاری (نیما یوشیج)
3- نام درختی که چهار فصل سال سبز است
4- پری دریایی